อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2566 ปรับเป็นอัตราปกติแล้ว!!!

อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2566 ปรับเป็นอัตราปกติแล้ว!!!


อัตราเงินสมทบประกันสังคม ปี 2566 ปรับเป็นอัตราปกติแล้ว!!!


สำหรับปี 2566 เริ่มการจ่ายค่าจ้างตั้งแต่ มกราคม 2566 เป็นต้นไป ต้องคำนวณเงินสมทบประกันสังคม อย่าลืมเปลี่ยนการคำนวณด้วยนะครับ  ต้องกลับไปใช้อัตรา 5% ตามกฎหมายปัจจุบัน ค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท เงินสมทบ 83 บาท ค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เงินสมทบ 750 บาท ลูกจ้าง 1 ส่วน นายจ้างอีก 1 ส่วน รวมเป็นสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน

รอฟังข่าวต่อไปครับว่าจะมีประกาศลดอัตราหรือไม่?

จุดที่สำคัญ ก็ยังเป็นเรื่อง ฐานการคำนวณเงินสมทบประกันสังคมเหมือนเดิมครับ  หากฐานผิดก็นำส่งเงินสมทบผิดตามไปด้วย และเพิ่มภาระต้องเสียเงินเพิ่มในอัตรา 2% ต่อเดือนของเงินสมทบที่นำส่งขาด

ฐานการคำนวณเงินสมทบประกันสังคม ก็คือ ค่าจ้าง  คำเดียวสั้น ๆ ครับ แต่ตีความไม่ค่อยตรงกัน

ถ้าแยกแบบง่าย ๆ นะครับ ค่าจ้าง แยกออกจาก เงินที่ให้นอกเวลาทำงานปกติ เงินรางวัล และ สวัสดิการ ที่นายจ้างให้เพิ่มแก่ลูกจ้าง นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้ทำงานให้นายจ้างนั่นเองครับ


 854
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์