เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา“บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด"

ศักดา ลักษณ์แสงวิไล (ครูโอ๋) ผู้ก่อตั้ง
จบการศึกษา ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีภาษีอากร มากกว่า 25 ปี
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax Auditor (TA)
ที่ปรึกษาและนักบัญชีภาษีอากร  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร นักบัญชีภาษีอากร  Certificate of Tax Accountant (CTA) รุ่นที่1 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งประเทศไทย

มีสำนักงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สาย
มีทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ พร้อมจะให้บริการด้านบัญชีภาษีอากร ให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด


เพจ รู้ภาษี มีทางออก

 2351
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์