เตรียมความพร้อม เอกสาร ลำดับเลขที่ สำหรับรอบบัญชีปี 2566

เตรียมความพร้อม เอกสาร ลำดับเลขที่ สำหรับรอบบัญชีปี 2566

เตรียมความพร้อมเริ่มต้นรอบบัญชีใหม่ ปี 2566  สำหรับกิจการที่มีวันที่สิ้นรอบบัญชีเป็น 31 ธันวาคม ของทุกปี 
เอกสารที่มีลำดับเลขที่ เมื่อถึงวันสิ้นปี ควรหยุดใช้ ไม่นำไปใช้ต่อในรอบบัญชีปีถัดไป เพื่อจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แยกตามรอบบัญชีแต่ละปี

กรณีเอกสารเป็นรูปเล่ม
ยกตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน  โดยให้ความสำคัญที่เล่มสุดท้ายที่ใช้ในปี 2565 ถึงแม้จะยังใช้ไม่หมดทุกฉบับ ก็ให้หยุดใช้  รอรวบรวมเก็บไว้เป็นเอกสารของรอบบัญชี ปี 2565  และเมื่อเริ่มปีใหม่ ปี 2566 ก็ให้ใช้เล่มใหม่ ลำดับที่ถัดจากเล่มล่าสุด ต่อเนื่องกันไป

กรณีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หากกำหนดเลขที่เอกสาร อ้างอิงตามปี  เช่น IV65xxx999 หรือ IV2022xxx999 เมื่อขึ้นรอบบัญชีปี 2566  ก็ให้เปลี่ยนลำดับเลขที่เป็น IV66xxx001 หรือ  IV2022xxx001 เป็นต้น

 


โปรแกรม Express

การกำหนดเลขที่เอกสาร  เลือกเมนู 7.เริ่มระบบ > 4.กำหนดเลขที่เอกสารดับเบิลคลิกทีละเลขที่เอสการ และเปลี่ยนเลขที่ถัดไป

 

 

โปรแกรม FlowAccount

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเลขรันเอกสาร เลือกไอคอนรูปเฟือง มุมล่างซ้าย การตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > เลขรันและหัวเอกสาร


 

 เพียงเท่านี้ ก็พร้อมจะเริ่มงานเอกสารในปี 2566 ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันได้แล้ว

 594
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์