โปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชีที่มีผู้ใช้มากที่สุด
   ระบบหลัก : ซื้อ, ขาย, การเงิน, สินค้า, บัญชี, รายงาน, กำหนดค่าและการจัดการอื่น
   รองรับธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ธุรกิจซื้อมาขายไป (ทั้งสินค้า VAT ยกเว้น VAT) ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ 
   รองรับตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายภาษีอากร รายงานบัญชี รายงานภาษี รายงานสินค้า 
   สามารถจัดทำใบกำกับภาษี เอกสารการต่าง ๆ พิมพ์ลง A4 จากโปรแกรมได้ทันที จัดรูปแบบ สี อักษร รูปภาพ โลโก้ ไม่จำกัด
   รายงานที่หลากหลาย และแก้ไขเพิ่มเติมได้ โอนรายงานออกเป็น Excel เพื่อไปใช้งานอื่นต่อได้
   มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนเมนูบันทึก ให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและการลงบัญชี ได้ตามที่ต้องการ
   สามารถทำงานได้ทั้ง Offline (Single, LAN), Online, OnCloud
   ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค Windows 7, 10, 11, Windows Server
   ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกประเภท เชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด ลิ้นชักถอนเงิน (ตามการติดตั้งใน Windows)

จำหน่ายและบริการโปรแกรมบัญชี Express
   โปรแกรมบัญชี Express V1 Single : ราคาเพียง 19,000 บาท ไม่มีค่าบริการรายปี
   โปรแกรมบัญชี Express V1 LAN : ไม่จำกัดผู้ใช้งาน ราคาเพียง 31,000 บาท ไม่มีค่าบริการรายปี
   โปรแกรมบัญชี Express on Cloud : ต้องมี Express V1 และมีค่าบริการรายเดือน (ติดต่อบริษัทเอ็กซ์เพรสฯ)
   โปรแกรมบัญชี Express V2 on Cloud : ต้องมี Express V1 และอัพเกรด มีค่าบริการเพิ่ม (ติดต่อบริษัทเอ็กซ์เพรสฯ)
   (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   บริการฟรี ผ่านทางรีโมทออนไลน์
      ติดตั้งโปรแกรม Express ทั้ง Single และ LAN
      แนะนำการใช้งานเบื้องต้น
      การกำหนดค่าเริ่มต้น ให้ตรงกับลักษณะธุรกิจ 
      นำเข้าฐานข้อมูลหลัก (Excel) : ลูกค้า ผู้จำหน่าย สินค้า ให้พร้อมใช้งาน
      สร้างแบบฟอร์มเอกสาร ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า ปรับฟอนต์ โลโก้ สี ตาราง


   V1.0 บริหารภายใน บันทึกรายการค้าแล้วลงบัญชีให้ทันที
   V1.5 ประกาศสรรพากร บันทึกรายการแล้วยังไม่ลงบัญชี ต้องผ่านรายการบัญชีจึงจะลงบัญชีให้ และจะกลับไปแก้ไขรายการไม่ได้

   หากต้องการใช้โปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษ สามารถอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่น Thai/English ได้ (มีค่าอัพเกรด)

สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ : 0816023165
 595
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์