บัญชีออนไลน์ Flow Account

บัญชีออนไลน์ Flow Account

FLOWACCOUNT

โปรแกรมบัญชี ออนไลน์  ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วสำหรับทุกธุรกิจ
สร้างเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ได้รวดเร็วทันใจ ด้วยแบบฟอร์มที่มีให้พร้อมใช้งาน
เปลี่ยนกระดาษเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice by e-mail 
สรุปข้อมูลธุรกิจ ยอดขาย ลูกหนี้ สินค้า เจ้าหนี้ ได้แบบ Real Time แจ้งเตือนด้วยปฏิทินงาน
จัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เชื่อมโยงระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ สามารถส่งงานต่อให้สำนักงานบัญชี ตรวจสอบ ลงบัญชี ปิดงบการเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด  FlowAccount Certified Parrtner เพื่อเริ่มต้นการใช้งานบัญชีออนไลน์ได้แล้ววันนี้
 705
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์