ลงทะเบียน Any ID : เรื่องที่ประชาชนไม่เคยรู้ ธนาคารไม่ค่อยจะบอก


15 สิงหาคม 2559


     หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนทั้งประเทศ ลงทะเบียนระบบการชำระเงินแบบ “เอนี ไอดี” (Any ID)
       
       โดยประชาชนที่ลงทะเบียน “เอนี ไอดี” จะต้องมีข้อมูลอยู่ 3 อย่าง ได้แก่
       
       - เลขที่บัตรประชาชน
       
       - เบอร์โทรศัพท์มือถือ
       
       - และ เลขที่บัญชีธนาคาร

       
       หลายคนคงสงสัยว่า “เอนี ไอดี” มันคืออะไร จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องลงทะเบียน
       
       “เอนี ไอดี” ถ้าใช้เป็นภาษาแบบทางการก็คือ “ระบบการชำระเงินแบบนานานาม” ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment) ของรัฐบาล
       
       ประโยชน์ของมันมีอยู่สองอย่าง คือ อย่างแรก เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ใช้รับเงินสวัสดิการจากรัฐบาล หรือเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร เข้าบัญชีที่สมัครและผูกกับบริการ “เอนี ไอดี” ได้ทันที
       
       เงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปกติกรมสรรพากรจะส่งเป็นเช็คขีดคร่อมทางไปรษณีย์ ปัญหาที่ผ่านมา ผู้รับได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ต่อไปนี้หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 จะไม่คืนเป็นเช็คคืนภาษีอีก
       
       แต่กรมสรรพากรจะโอนเงินผ่าน “เอนี ไอดี” เข้าบัญชีไปเลย
       
       สำหรับชาวบ้าน เกษตรกร หากรัฐบาลจะช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือผลผลิตตกต่ำ ฯลฯ รัฐบาลก็จะใช้เลขที่บัตรประชาชน โอนเงินผ่าน “เอนี ไอดี” เข้าบัญชีธนาคารที่เราลงทะเบียนไว้
       
       และเมื่อการลงทะเบียน “เอนี ไอดี” สามารถผูกบัญชีธนาคารไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารของรัฐ ไม่จำเป็นต้องเป็น ธ.ก.ส. ทำให้เกษตรกรสะดวก และมีทางเลือกรับเงินโอนจากรัฐบาลมากขึ้น
       
       ส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หากรัฐบาลจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปกติต้องลงทะเบียนและส่งสำเนาบัญชีธนาคาร
       
       แต่ต่อไปนี้จะช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนมากขึ้น ใครเคยลงทะเบียน “เอนี ไอดี” เอาไว้ก็ใช้รับเงินเบี้ยยังชีพได้ทันที
       
       รวมทั้งเงินสวัสดิการของข้าราชการ เช่น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด เงินบำนาญพิเศษ ฯลฯ ก็จะโอนเงินผ่าน “เอนี ไอดี” เข้าบัญชีธนาคารที่เราลงทะเบียนไว้เช่นกัน
       
       ลดความยุ่งยากของรัฐบาล ทำให้ประชาชนได้รับเงินจากภาครัฐเร็วขึ้น